Ivan Engnell

Ivan Engnell – En bibelforskares bana

Sten Hidal

Köp 240 kr

  • Publicerad 2019
  • Isbn 9789188763013
  • Typ Häftad
  • 150 sidor
  • Svenska

Ivan Engnell (1906–1964) var under åren 1947–1964 professor i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

Hans tid markerar ämnets övergång från att vara en främst teologisk disciplin till att bli ett religionshistoriskt orienterat ämne. Engnell introducerade studiet av Gamla Testamentet ur en rent religionshistorisk synvinkel och var en föregångare i forskningen kring det sakrala kungadömet bl.a. genom sina studier av semitisk filologi.