Spelmansböcker i Norden

Spelmansböcker i Norden – Perspektiv på handskrivna notböcker

Mathias Boström (red.), Karin L. Eriksson (red.), Magnus Gustafsson (red.), Märta Ramsten (red.)

Köp 250 kr

  • Publicerad 2019
  • Isbn 9789187403354
  • Typ Häftad
  • 233 sidor
  • Svenska

Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet.

Artiklarna bygger på föredrag från en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö 2017.