Från ord till poetisk handling

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Från ord till poetisk handling – Skandinavisk skrivkunnighet före 536

Frands Herschend
Serie OPIA, 70

Köp 200 kr

  • Publicerad 2020
  • Isbn 9789150628098
  • Typ Häftad
  • 145 sidor
  • OPIA, 70
  • Svenska

Det är inte lätt att sammanfatta den yngre järnåldern i Sydskandinavien. Av och till är det omöjligt om man inte först underbygger en del av den tidens kulturfenomen bättre än man kan i en sammanfattning. De äldsta nordiska runinskrifterna som social- och kulturhistoriska fenomen är just ett sådant fält.

Om det inte tolkas i termer av kulturgeografi, socialhistoria och litteratur, så platser de inte i en syntes av den yngre järnålderns sydskandinaviska samhälle. Samtidigt är det orimligt att man inte har en ungefärlig uppfattning om skrivkunnighetens plats i ett samhälle om skrivkunnigheten bevisligen finns.

Därför är denna bok en bakgrundsanalys av de runinskrifter som huvudsakligen skrevs innan det långa kalla decenniet 536 till 550 efter vår tideräkning.