Kristdemokraternas idéer

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Kristdemokraternas idéer – Partiernas idéer

PJ Anders Linder (red.)

Köp 120 kr

  • Publicerad 2020
  • Isbn 9789188717276
  • Typ Inbunden
  • 97 sidor
  • Svenska

Kristdemokraterna bildades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Det skedde som en reaktion mot tidens kulturradikalism och ett förslag om kraftigt minskad kristendomsundervisning. Partiet vann inga snabba segrar men visade desto större uthållighet. Efter 27 års arbete kunde man 1991 till sist ta plats i både riksdag och regering.

Under resans gång hade mycket förändrats. Pingströrelsens inflytande hade minskat och impulserna från kontinentens kristdemokratiska idétradition blivit fler. Hemhörigheten på den borgerliga sidan hade blivit tydlig.

I dag vet alla på vilken sida om den politiska mittlinjen som Kristdemokraterna hör hemma. Frågan är i vad mån partiet kan mejsla ut och slå vakt om en särpräglad kristdemokratisk identitet i en tid av allmän konservativ renässans.