Svenska landsmål och svenskt folkliv 2019

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2019

Fredrik Skott (red.), Mathias Strandberg (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2020
  • Typ Inbunden
  • 233 sidor
  • Svenska

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, smärre bidrag, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.