Europarättslig Tidskrift nr 1 2021

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Europarättslig Tidskrift nr 1 2021

Jaan Paju (red.)

Köp 250 kr

Innehåll

LEDARARTIKEL

Ur led är tiden – några tankar om folkets men också EU:s makt att bestämma

Jaan Paju

ARTIKLAR

Investment Protection in National Courts and the ECJ in Light of the Rule of Law Crisis

Stefan Mayr

From Good Neighbours to Brothers in Arms? The EU Charter as Avenue For Horizontal Constitutional Interaction

Marco Galimberti

Effectiveness of EEA Law and other General Principles: Some Thoughts after a Literature Review

M. Elvira Méndez-Pinedo & Elizabeth Corrigan

The Transformation of EU Equality Law: From a Common Market Issue to a Fundamental Right

Paul Lappalainen

RÄTTSFALL

Den svenska datalagringen i ljuset av Tele2-domen. Att balansera personlig integritet mot effektiv brottsbekämpning

Karolina Fuhrman

DEBATT

Regeringsformen 1:10 och 10:6 – i mystikens skymningsland? Eller blott tankeröra?

Göran Lysén

DOKUMENTATION

EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Augusti–oktober 2020 Martin Johansson, Ebba Thoms, Hedvig Josefson, Cecilia Holmsten, Victoria Gunnerek, Mounir Gallouze & Maia Bishop

KRÖNIKOR

Staten som enskild – en kommentar kring frågan om staten som anbudsgivare i upphandlingar

Erik Olsson & Olle Lindberg

BILAGA RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Europadomstolens domar. Under oktober–december 2020

Anna Rogalska Hedlund

Bolag och dess aktieägare eller aktieägare och deras bolag? Några reflektioner med anledning av Europadomstolens avgörande i stor kammare i målet

Albert m.fl. mot Ungern

Evelina Lund