Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid

Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid

Ida Grundel (red.)
Serie Ymer

Köp 233 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789198215083
  • Typ Inbunden
  • 251 sidor
  • Svenska

Under en lång tid har fokus för regional utveckling likställts med ekonomisk tillväxt, men dess innebörd har kommit att breddas och inkluderar idag även andra perspektiv där betydelsen av till exempel social och ekologisk hållbarhet lyfts i högre utsträckning än tidigare. Samtidigt är regional utveckling en ojämn rumslig process som skiljer sig åt inom och mellan regioner. I Sverige ser vi till exempel att klyftan mellan stad och land har ökat i flera avseenden. Med utgångspunkt i olika geografiska perspektiv och teorier lyfter författarna i årets YMER hur såväl historiska som nutida ekonomiska, politiska och samhälleliga processer format och formar dagens regioner och på så sätt också förutsättningarna för regional och lokal utveckling.