Mer om tingsplatser på Gotland

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Mer om tingsplatser på Gotland – Gutnaltinget i Roma och ryttargraven i Halla

Majvor Östergren
Utgivare eddy.se ab

Köp 230 kr

  • Publicerad 2023
  • Isbn 9789188929921
  • Typ Inbunden
  • 200 sidor
  • Svenska

Gotland var ett självständigt 'land' under vikingatid och äldre medeltid. Visserligen lierat med Sveariket men med fördelaktiga villkor. Det skapade goda förutsättningar för att dra nytta av Östersjöhandeln, vilket avspeglar sig i öns många vikingatida silverskatter och staden Visbys ledande roll inom den tidiga Hansan. Grunden för självständigheten var den decentraliserade tingsorganisation, som styrde landet.

I boken presenteras ny forskning om Gutnaltinget i Roma, öns högsta beslutande församling. Arkeologiska fynd berättar om kontakter med påven i Rom och om landet Gotlands förmodade tingshus, som revs på 1700-talet. Boken berättar också om den internationellt uppmärksammade ryttargraven i Halla, om settingarnas betydelse för försvar och skatteuppbörd och om den egna myntningen som inleddes cirka 1150. Samt om det unika system med asylkyrkor och den så kallade 'bandan', som uppenbarligen varit ett effektivt medel för att lösa interna konflikter och undgå långlivade vendettor familjer emellan.

Boken är en fristående uppföljning av Tingsplatser på Gotland, som utkom 2018 med Majvor Östergren och Tryggve Siltberg som författare.