Svensk trädgårdshistoria: 1800- och 1900-tal

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Svensk trädgårdshistoria: 1800- och 1900-tal

Allan Gunnarsson, Eva Gustavsson, Åsa Klintborg Ahlklo, Catharina Nolin, Inger Olausson, Matti Wiking Leino

Köp 450 kr

  • Publicerad 2023
  • Isbn 9789188763471
  • Typ Inbunden
  • 463 sidor
  • Historiska serien, 41
  • Svenska

Under modern tid har intresset för trädgårdsodling ökat stadigt – så även samhällets strävan att styra över odlandet med hjälp av parker som föredömen och inrättandet av både institutioner och nya yrkesgrupper. I den här delen av Svensk trädgårdshistoria, som behandlar 1800- och 1900-talen, framgår hur våra planteringar återspeglar sin tillkomsttid. Naturens förutsättningar har påverkat valet av enskilda plantor och utformningen av större anläggningar, men som kulturell företeelse hänger trädgården också samman med andra samhällsprocesser och avslöjar därmed normer, värderingar, praktiker och livsvillkor. Historien om trädgårdarna i Sverige under de senaste 200 åren är ett stycke modern kulturhistoria med fokus på odling. Det handlar om vad människan gjort med sin trädgård – men också om vad den gör med oss.

Utgiven i samarbete med Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och med stöd från C. F. Lundströms stiftelse och Stiftelsen Lagersberg.