Årsbok 2023

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Årsbok 2023

Serie Årsbok, 2023

Köp 260 kr

  • Publicerad 2023
  • Isbn 9789188763440
  • Typ Inbunden
  • 272 sidor
  • Årsbok, 2023
  • Svenska

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

Preses hälsningstal

År 2023 tilldelade medaljer och priser

Minnesord

Johan Söderberg

Sture Allén

Föredrag

Anders Wästfelt: Gränsen mot framtiden. Insikter om jorden, tiden och samhället

Gunnar Almevik: Kulturarv i Antarktis

Marie-Louise Bech Nosch: Odysseus garderob. En homerisk hjälte och hans kläder

Joakim Nivre: Naturliga språk och artificiell intelligens

Jonas Granfeldt: Utbildning i främmande språk då, nu och sen. Moroten, piskan eller predikan?

Hanne Fjelde: Demokrati i vågskålen

Arne Jarrick: Kunskapen har en början men inget slut - varför är detta inte självklart?

Hanna Bäck: Politisk polarisering som utmaning för demokratin

Anders Jarlet & Lars Berglund: Kyrkomusikens historia - finns den?

Bo Andersson: En gåva till en drottning - Aurora von Königsmarcks Nordischer Wëyraúch

Årsberättelser, Förteckningar över ledamöter, Akademiforskare och Personal

Ständige sekreterarens årsberättelse

Vitterhetsakademiens kulurfastigheter

Årsberättelser från vissa forskningsföretag m.m.

Publikationer utgivna 20.3.2022-19.3.2023

Alfabetisk förteckning över Akademiens ledamöter

Akademiens ledamöter i invalsordning

Ledamöternas fördelning på klasser

Avlidna ledamöter 20.3.2022-19.3.2023

Akademiens utskott och nämnder

Vitterhetsakademiens akademiforskare

Akademiens personal