Felaktigt dömda

Tryckt bok

Slut i lager

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt

Slut i lager

  • Publicerad 2006
  • Isbn 9789185333134
  • Typ Häftad
  • 498 sidor

Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt

Justitiekanslern startade i maj 2004 ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var de uppmärksammade resningsärenden som förekommit under senare år. Syftet var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar, hos polis, åklagare och i domstol.

Undersökningen skulle ta sin utgångspunkt i avslutade brottmål där personer frikänts efter att först ha dömts för brott i dom som vunnit laga kraft. Om undersökningen visade att det finns påtagliga brister i rättssäkerheten, skulle en diskussion föras om hur dessa brister kan åtgärdas.

För genomförandet av arbetet tillsatte Justitiekanslern en projektgrupp. Den skulle ledas av professorn Hans-Gunnar Axberger. I gruppen skulle ingå två medarbetare hos Justitiekanslern, hovrättsassessorerna Feryal Mentes och Karin Palmgren Goohde. Som utredningssekreterare anställdes jur. kand. Jens Västberg.