Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

Köp 225 kr

  • Publicerad 2016
  • Typ Häftad
  • 104 sidor
  • Svenska

I DETTA NUMMER:

Bebyggelsehistorisk historiografi

Göran Lindahl in memoriam

Arkitekturhistoria, vetenskap och pedagogik

Den odisciplinerade praktiken

Inspiratör med tidig blick för industrilandskap

"De mest omistliga inslagen i vårt byggnadsarv"

IDÉ OCH DEBATT:

Den nordiska trästaden och dess förhistoria

Konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-22 septeber 2016

SVENSKA DAGBLADET: UNDERSTRECKARE AV GÖRAN LINDAHL

RECENSIONER