Transformations - Six Artists from Sweden

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Transformations - Six Artists from Sweden

Cilla Robach, Inger Wästberg

Köp 50 kr

Utställningen Transformations visar samtida svensk smyckekonst. Den lyfter fram sex sinsemellan mycket olika konstnärskap. Vi får se verk av Tobias Alm, Sara Borgegård Älgå, Hanna Hedman, Catarina Hällzon, Agnes Larsson och Märta Mattsson. Samtliga konstnärer är representerade i Nationalmuseums samlingar.