Acta et processus canonizacionis beate Birgitte (8 häften)

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Acta et processus canonizacionis beate Birgitte (8 häften) – Efter Cod. A 14 Holm., Cod. Ottob. lat. 90 o. Cod. Harl. 612 med inledning, person- och ortregister

Isak Collijn

Köp 150 kr

Bandet består av åtta häften sålda tillsammans.