Historisk geografi

Historisk geografi

Margareta Elg (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1986
  • Type Hardcover
  • 200 pages

Ur innehållet i Ymer 86:

Staffan Helmfrid, Agrarlandskapsforskningen i Sverige

Mats Widgren, Bebyggelseform och markrättigheter under järnåldern

Sölve Göransson, Om svenska byar med regelbunden form

Inez Egerbladh och Ian Layton, skogsutnyttjande och samhällsförändring i en norrbottnisk älvdal

Jens Möller, Den skånska plattgården