Historisk geografi

Historisk geografi

Margareta Elg (red.)
Serie Ymer

Köp 106 kr

  • Publicerad 1986
  • Typ Inbunden
  • 200 sidor

Ur innehållet i Ymer 86:

Staffan Helmfrid, Agrarlandskapsforskningen i Sverige

Mats Widgren, Bebyggelseform och markrättigheter under järnåldern

Sölve Göransson, Om svenska byar med regelbunden form

Inez Egerbladh och Ian Layton, skogsutnyttjande och samhällsförändring i en norrbottnisk älvdal

Jens Möller, Den skånska plattgården