Antarktis

Antarktis

Sören Floderus (ed.), Anna-Karin Johansson (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1990
  • Type Hardcover
  • 128 pages

Ur innehållet i Ymer '90:

Christian Hjort, Glaciärer och klimathistoria kring Antarktiska halvön

Alerstam, Gudmundsson och Larsson, Fåglarnas flykt över antarktiska hav

Holmlund och Karlen, Glaciologiska studier

Leif Anderson, Det marina kemisk-oceanografiska projektet

Carl M:son Mannerfelt, Hans W:son Ahlmann - ett rapsodiskt vänskapsporträtt