Antarktis

Antarktis

Sören Floderus (red.), Anna-Karin Johansson (red.)
Serie Ymer, 1990

Köp 106 kr

  • Publicerad 1990
  • Typ Inbunden
  • 128 sidor
  • Ymer, 1990

Ur innehållet i Ymer '90:

Christian Hjort, Glaciärer och klimathistoria kring Antarktiska halvön

Alerstam, Gudmundsson och Larsson, Fåglarnas flykt över antarktiska hav

Holmlund och Karlen, Glaciologiska studier

Leif Anderson, Det marina kemisk-oceanografiska projektet

Carl M:son Mannerfelt, Hans W:son Ahlmann - ett rapsodiskt vänskapsporträtt