Sverige utanför

Sverige utanför – - Svensk makt och dess spår i utlandet

Series Ymer, 2015

Buy 233 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789198215014
  • Type Hardcover
  • 245 pages
  • Ymer, 2015
  • Swedish

2015 är det 200 år sedan Sverige lämnade sin sista formella besittning i Europa, hertigdömet Pommern. Ymer 2015 visar med olika exempel svensk maktutövning utanför landets nuvarande gränser. Det kan gälla hur svenska besittningar administrerades, hur kommunikation och transporter fungerade, hur befolkningen levde, vilka spår som den svenska närvaron satte, men även områdets geografi och antropologi idag. Den svenska närvaron kan även gälla till exempel militär stationering, Svenska kyrkans missionsstationer, Sveriges ambassader och kulturinstitut, svensk makt på ont och gott.