Skattenytt Nr 4 2021

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skattenytt Nr 4 2021 – Årgång 71

Katia Cejie (ed.)

Buy 253 SEK

  • Published 2021
  • Type Paperback
  • 52 pages
  • Swedish

Artiklar

Katarina Fast Lappalainen

Det grundläggande rättighetsskyddet vid informations utbyte mellan skattemyndigheter inom EU

Björn Thuresson

Brexit – konsekvenser på skatte- och socialförsäkringsområdet för arbetstagare i gränsöverskridande situationer

Rättsfall

Ulrika Hansson

EU-domstolen underkänner svenska jämknings-regler vid frivillig skattskyldighet

Aktuellt & debatt

Katarina Bartels, Patrick Krassén, Urban Rydin & Ulla Werkell

Förenklingar – inget för Skatteverket?