Skattenytt Nr 4 2021

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Skattenytt Nr 4 2021 – Årgång 71

Katia Cejie (red.)

Köp 253 kr

  • Publicerad 2021
  • Typ Häftad
  • 52 sidor
  • Svenska

Artiklar

Katarina Fast Lappalainen

Det grundläggande rättighetsskyddet vid informations utbyte mellan skattemyndigheter inom EU

Björn Thuresson

Brexit – konsekvenser på skatte- och socialförsäkringsområdet för arbetstagare i gränsöverskridande situationer

Rättsfall

Ulrika Hansson

EU-domstolen underkänner svenska jämknings-regler vid frivillig skattskyldighet

Aktuellt & debatt

Katarina Bartels, Patrick Krassén, Urban Rydin & Ulla Werkell

Förenklingar – inget för Skatteverket?