Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet