Sociala nätverk och fält

Tryckt bok

Slut i lager

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Sociala nätverk och fält

Håkan Gunneriusson (red.)

Slut i lager

  • Publicerad 2002
  • Isbn 915061553X
  • Typ Häftad
  • 163 sidor
  • Svenska

Sociala nätverk har som forskningsområde kommit att attrahera alltmer uppmärksamhet under de senaste åren. Begreppet har nämnts såväl i samhälldebatten i stort som i den trängre akademiska diskussionen. Någon konsensus om vad sociala nätverk innebär och har inneburit har långtifrån alltid infunnit sig. Föreliggande bok är tillkommen för att ge en referensram, i forskning och samhälle, till vad sociala nätverk är.

De sociala nätverken har i denna bok satts in i ett socialt rum, för att lättare ge möjlighet att förstå drivkrafterna för de enskilda sociala nätverk som forskaren väljer att analysera. Några exempel på sådana sociala rum, som benämns fält, ges även av författarna. Fem forskare verksamma inom disciplinerna historia, ekonomisk historia och utbildningssociologi har lämnat bidrag till vad som kan ses som en sammanhållen teoretisk ram för vad sociala nätverk är.